Δεξαμενές πετρελαίου-νερού

Δεξαμενές πετρελαίου-νερού

Το κατάστημά μας διαθέτει πλαστικές δεξαμενές πετρελαίου και νερού ποικίλων διαστάσεων.